ANA SAYFAKOLONOSKOPİ-GASTROSKOPİ ERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERİLETİŞİMGörsel Galeri
Prof.Dr.Levent Demirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Özgeçmişi
İlgi Alanları
Bilimsel Çalışmaları
Anlaşmalı Kurumlar
ANA SAYFA

Gastroenteroloji-Gastroenterolog Nedir?

  • Gastroenteroloji; sindirim sistemi(Yemek borusu, mide , ince ve kalın barsak,safra kesesi, pankreas) ve Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini (tıbbi ve endoskopik tedavi) kapsayan bilim dalıdır.Bu bilim dalı uzmanına da Gastroenteroloji uzmanı "Gastroenterolog" denir.
  • Hepatoloji (Karaciğer Hastalıkları) veya GastroenteroHepatoloji adıyla kanunen farklı bir ihtisas dalı yoktur. Hepatoloji(Karaciğer Hastalıkları) konusu da Gastroenteroloji ihtisasının kapsamı içindedir.
  • Gastroenteroloji uzmanı olabilmek için Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıkdan sonra, önce 5 yıl İç Hastalıkları (dahiliye) ihtisası yaparak dahiliye uzmanı olmak,daha sonra 3 yıl gastroenteroloji üst ihtisası yapmak gereklidir.
  • Dahiliye ihtisası üzerine yapılan bu üst ihtisas sürecinde tüm sindirim sistemi ve Karaciğer hastalıkları ile ilgili geniş kapsamlı teorik bilgiler yanında, pratik, endoskopide tanı ve tedavi (Gastroskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi,ERCP vb.) eğitimi verilir.


Gastroskopi-Kolonoskopi Tetkikinizi Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gereken Önemli Hususlar


* Ülkemizde Endoskopi işlemleri maalesef bazı Dahiliye ve Genel Cerrahi uzmanları tarafından da yapılmaktadır.

* Oysa bu alanda kanunen ihtisas sadece Gastroenteroloji Bilim Dalında Gastroenteroloji uzmanına verilmektedir. "Üç-beş günlük kurslarda" alınan Endoskopi sertifikalarına dayanarak endoskopi yapan Dahiliye ve Cerrahi uzmanlarının sertifikaları kanunen hiçbir yetki ve hak içermediği gibi bilimsel de değildir. 

* Nitekim Tıpta uzmanlık kurulu  02-03/01/2014 tarih  ve    53/407   sayılı kararı ile endoskopi yapma yetkisinin Gastroenteroloji uzmanı , çocuk Gastroenteroloji uzmanı ve Gastroenterolojik Cerrahi uzmanlarının olduğunu mevcut durumları ile  Genel Cerrah ve Dahiliye Uzmanlarının Endoskopi yapma yetkisi olmadığını karar altına almışdır.

* Endoskopi işlemlerinizin Gastroenteroloji uzmanınca yapılmasının önemini gösteren bilimsel çalışmalardan bir örnek verirsek; Kalın barsak kanserleri ve poliplerinin kolonoskopide teşhis edilememesi(atlanması) ihtimali Gastroenteroloji uzmanında %3 iken, Gastroenteroloji uzmanı olmayan doktor tarafından yapılan kolonoskopide kanser ve poliplerin teşhis edilememesi(atlanması) ihtimali %13 olarak belirtilmektedir (Clinical Journal of Gastroenterology 2011;4:355-363).

Bu durumda önceliğiniz mutlaka; gastroskopi,kolonoskopi gibi endoskopi işlemlerinizi yapacak , gerekirse sizi tedavi ve takip edecek hekimin mutlaka Gastroenteroloji uzmanı olup, olmadığını araştırmalı, bu hususu sorgulama  bilincinde olmalısınız.

Aksi takdirde bilimsel destekde önemli sıkıntılar ve mağduriyetler yaşayabilirsiniz. 
ANA SAYFAKOLONOSKOPİ-GASTROSKOPİ ERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERİLETİŞİMGörsel Galeri