ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri
Prof.Dr.Levent Demirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 (EMSEY HASTANESİ)
Özgeçmişi
İlgi Alanları
Bilimsel Çalışmaları
Anlaşmalı Kurumlar
ANA SAYFA

Gastroenteroloji-Gastroenterolog Nedir?

  • Gastroenteroloji; sindirim sistemi(Yemek borusu, mide , ince ve kalın barsak,safra kesesi, pankreas) ve Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini (tıbbi ve endoskopik tedavi) kapsayan bilim dalıdır.Bu bilim dalı uzmanına da Gastroenteroloji uzmanı "Gastroenterolog" denir.
  • Hepatoloji (Karaciğer Hastalıkları) veya GastroenteroHepatoloji adıyla kanunen farklı bir ihtisas dalı yoktur. Hepatoloji(Karaciğer Hastalıkları) konusu da Gastroenteroloji ihtisasının kapsamı içindedir.
  • Gastroenteroloji uzmanı olabilmek için Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıkdan sonra, önce 5 yıl İç Hastalıkları (dahiliye) ihtisası yaparak dahiliye uzmanı olmak,daha sonra 3 yıl gastroenteroloji üst ihtisası yapmak gereklidir.
  • Dahiliye ihtisası üzerine yapılan bu üst ihtisas sürecinde tüm sindirim sistemi ve Karaciğer hastalıkları ile ilgili geniş kapsamlı teorik bilgiler yanında, pratik, endoskopide tanı ve tedavi (Gastroskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi,ERCP vb.) eğitimi verilir.


Gastroskopi-Kolonoskopi Tetkikinizi Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gereken Önemli Hususlar


* Gastroenteroloji Uzmanları ihtisasları sürecinde  aldıkları eğitimin bütünlüğü içinde sindirim sistemi ve Karaciğer hastalıkları eğitiminin yanı sıra, yoğun bir tempo, yüksek hasta sayısı izleme ve uygulamaları ile birlikte endoskopi eğitimini de birlikte almaktadırlar. Böylece, ihtisasları ve devam eden uzmanlıkları sürecinde  edindikleri yüksek endoskopi  deneyimlerini, Gastroenteroloji Biliminin teorik kazanımları ile birleştirebilirler.

* Endoskopi işlemlerinizin Gastroenteroloji uzmanınca yapılmasının önemini gösteren bilimsel çalışmalardan bir örnek verirsek; Kalın barsak kanserleri ve poliplerinin kolonoskopide teşhis edilememesi(atlanması) ihtimali Gastroenteroloji uzmanında %3 iken, Gastroenteroloji uzmanı olmayan doktor tarafından yapılan kolonoskopide kanser ve poliplerin teşhis edilememesi(atlanması) ihtimali %13 olarak belirtilmektedir (Clinical Journal of Gastroenterology 2011;4:355-363).
Bu durumda önceliğiniz mutlaka; gastroskopi,kolonoskopi gibi endoskopi işlemlerinizi yapacak , gerekirse sizi tedavi ve takip edecek hekimin mutlaka Gastroenteroloji uzmanı olup, olmadığını araştırmalı, bu hususu sorgulama  bilincinde olmalısınız. Aksi takdirde bilimsel destekde önemli sıkıntılar ve mağduriyetler yaşayabilirsiniz.

* Endoskopi işlemlerinde (Gastroskopi,Kolonoskopi) gerek işlemin kendisine bağlı, gerekse  işlemi hissetmemeniz amacıyla uygulanan ilaçlara bağlı komplikasyonlar (yan etkiler ) gelişebilir. Oluşabilecek komplikasyon durumunda hızla tıbbi müdahale edilebilmesi yönünden  endoskopi işlemlerinizin hastane ortamında yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmelidir.

 
ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri