ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri
Prof.Dr.Levent Demirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 (EMSEY HASTANESİ)
ERCP

ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjio Pankreatigografi); Özel ışıklı bir aletle oniki parmak barsağında bulunan safra kanal ağzına kadar gelip, bu alet içinden geçirilen özel kanuller, kataterler aracılığı ile safra kanalları, safra kesesi, pankreas kanallarını görüntülemek ve gerektiğinde tedavi edici uygulamaların yapıldığı işlemdir.
İşlem, uyutularak yapılır.İşleme başlama sürecinde;
 • Hasta randevu günü aç olarak gelir
 • Hasta işlem odasında yapılacak işlem ile ilgili olarak kendisinin işlem hakkında aydınlatıldığı ve işlemi kabul ettiğini belirtir kabul (onam) formunu imzalaması istenir
 • ERCP yapılacak odada,gerekli ilaçların damardan verilebilmesi için damar yolu açılır
 • İşlem masasına sol kolu arkasına gelecek şekilde sol yan pozisyonunda yatması sağlanır
 • İşleme başlanmadan önce işlemi hissetmemesi için ilaç yapılır ve işleme başlanır
 • Tanısal amaçlı ERCP'de safra yolları ve pankreas yollarının görüntülenmesini sağlayacak  ilaç verilir
 • Tedavi amaçlı uygulamada ise ;taşların alınması,stent takılması, safra kanal ağzının açılması başlıcalarıdır
Tanısal ve Tedavi Amaçlı ERCP Kimlere Yapılır;
 • Labaratuvar ve görüntüleme teknikleri ile nedeni tam ortaya konulamayan bazı sarılıkların ayırıcı tanısında
 • Safra akımının engellendiğinin saptandığı ancak labaratuvar ve görüntüleme teknikleri ile nedenin tam ortaya konulamadığı durumlarda 
 • Nedeni ortaya konulamayan ancak tekrarlayan pankreatitlerin (pankreas iltihabı) ileri araştırmasında
 • Safra kanal taşlarının tedavisinde
 • Safra kanalına stent takılmasını gerektiren kansere bağlı darlıklarda
 • Safra yolları fistülizasyonunda safra kanal ağzına müdahale edilerek basıncı düşürmek için 
 • Pankreas kanal darlıklarının tedavisinde
 • Safra yollarının iyi huylu darlıklarında kısa sürede tedaviye alınacaksa gerek olmamakla birlikde, kısa sürede tedaviye alınamayacaksa stent takılmak amacıyla
 • Safra kanal ağzı darlıklarının tedavisinde uygulanır 
 
ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri