ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri
Prof.Dr.Levent Demirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 (EMSEY HASTANESİ)
İlgi Alanları
Bilimsel Çalışmaları
Anlaşmalı Kurumlar
Özgeçmişi


Prof.Dr.Levent Demirtürk Lise Eğitimini Ankara Gazi Lisesinde tamamladı.Askeri öğrenci olarak okuduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu.Ağustos 1982 -Ağustos 1983 yılında GATA'da(Gülhane Askeri Tıp Akademisi) stajyer teğmen olarak çalıştı.1983-1985 yılları arasında kıta hizmetini İzmir Maltepe Askeri Lisesinde yaptı.1985-1989 yılları arasında GATA'da İç Hastalıkları (Dahiliye) ihtisasını tamamladı. 1989-1990 yılları arasında Ankara Mevki Hastanesinde Dahiliye uzmanı olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında GATA'da Gastroenteroloji yandal ihtisasını tamamladı. 1992-1993 yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesinde Gastroenteroloji uzmanı olarak çalıştı. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu. Eylül 1995-Eylül 2011 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Gastroenteroloji Bilim Dalı servis şefliği , Eylül 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı servis şefliği,Eylül 2011-Ağustos 2012 tarihleri arasında GATA Yüksek Bilim Konseyi üyeliği görevlerini yürüttü. Ağustos 2012 tarihinde kendi isteği ile emekliliğini istedi.Eylül 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında "Hisar Intercontinental Hospital" 'de çalışdı. 2015 yılından beri " EMSEY HOSPITAL" ' de hizmet vermektedir. Yurt dışı ve yurt içinde birçok araştırması,olgu sunumu, bildirileri, kitap bölüm yazarlığı vardır. Bilimsel dergilerde bilimsel danışma kurulunda yer almış veya almaktadır
 
Bilimsel Çalışmaları
Uluslararası İndeksler trafından taranan dergilerde 31 yayını
Ulusal Dergilerde yayınlanan 85 yayını
Uluslararası kongrelerde sunulan 58 bildirisi
Ulusal kongrelerde sunulan 74 bildirisi mevcuttur.
Ulusal kongrelerde 2 bildirisi ödül almıştır
Uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırmalarına 160 atıf yapılmıştır
İç Hastalıkları ve yandal uzmanlık öğrencilerinden 16'sına tez danışmanlığı,
İç Hastalıkları ve yandal uzmanlık öğrencilerinden 34' ünün bitirme sınavlarında jüri üyeliği,
15 Doçent ve Profesör atamasında jüri üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Aşağıdaki Kitap ve dergilerde Bölüm yazarlığı,Editörlük yapmıştır
Allerjik Hastalıklar ve Bronşial Astım:Allerjik Gastroenteropatiler. Aktüel Tıp Dergisi İstanbul-1998
Gastrointestinal Kanamalar GATA Ayın Kitabı.Ağustos 2003
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Ankara 2004
Nutrisyon Temel Eğitimi.2005
Barret Özofagusu.İstanbul 2006
Hepatit B Güncelleme 2007.
Türkiye Klinikleri GastroenteroHepatoloji Dergisi Özofagus Hastalıkları Özel sayısı-Barret Özofagusu 2011 
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Türk Gastroenteroloji Vakfı Yayınları 2014

Daha Önce Görev Alınan veya Halen Devam Eden Bilimsel Kuruluş Üyelikleri
Türk Gastroenteroloji Derneği üyesi
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği üyesi
Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi üyesi
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği İstanbul Şubesi üyesi
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi
GATA dergisi bilimsel kurul üyesi
Epidemiyoloji Kurul Üyesi
Endoskopi Dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi
Güncel Gastroenteroloji dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Ulusal danışma kurulu üyesi
GastroenteroHepatoloji Dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi
 


 
ANA SAYFAKOLONOSKOPİ GASTROSKOPİERCPHASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLERBASINDANİLETİŞİMGörsel Galeri